Drs. S. M. Brakenhoff

Werkzaam: Erasmus MC en LUMC

Functie: Arts onderzoeker

Kort CV:

Sylvia Brakenhoff (18 juni 1992) studeerde in november 2018 af als basisarts aan AMC-UvA. Tijdens haar studie deed zij haar tijdens wetenschappelijke stage onderzoek naar het effect van succesvolle behandeling met DAA’s op leverstijfheid bij chronisch hepatitis C patiënten. In januari 2019 startte zij als PhD-kandidaat in het Erasmus MC te Rotterdam. Haar aandachtsgebied is de heropsporing en eliminatie van hepatitis op landelijk, in het kader van het CELINE project, en regionaal niveau. Daarnaast doet zij onderzoek naar het stoppen van nucleo(s)tide analogen in een selecte groep chronische hepatitis B patiënten. Tevens is ze betrokken in de stuurgroep van het HCV richtsnoer.

Belangrijkste publicaties op hepatitisgebied:

Alle deelnemers van het Erasmus MC

Drs. S. M. Brakenhoff
Erasmus MC

Arts onderzoeker

Dr. R. J. de Knegt
Erasmus MC

Maag Darm Leverarts

Dr. B. J. A. Rijnders
Erasmus MC

Internist-infectioloog

Dr. M. J. Sonneveld
Erasmus MC

Maag-, Darm- en Leverarts