Privacyverklaring

 

HepNed, gevestigd aan Geert Grooteplein Zuid 8, 6525 GA Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

HepNed

Geert Grooteplein Zuid 8

6525 GA Nijmegen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met ons via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een dienst aan te kunnen bieden. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

    • Naam (voor- en achternaam)
    • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via x@x.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

HepNed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om uw ingezonden contactformulier te beantwoorden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

HepNed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op het moment dat u contact opneemt met HepNed via het contactformulier, worden gegevens die u meestuurt, zoals naam en e-mailadres, opgeslagen op

de mailserver. Die mails worden tot één jaar terug bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij verstrekken geen gegevens aan derden. HepNed behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HepNed dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HepNed te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

HepNed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookie naam Verlooptijd Omschrijving
_ga 2 jaar Wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een client-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een website en wordt gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de analytische samenvattingsrapporten van de website.
_gid 24 uur Word gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat 1 minuut Gebruikt om het aantal verzoeken bij te houden.
NID 6 maanden De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HepNed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via de post sturen naar:

 

HepNed

Geert Grooteplein Zuid 8

6525 GA Nijmegen

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. HepNed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

HepNed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit

betekent dat uw verbinding met de website van HepNed privé is. U kunt deze beveiliging herkennen aan het groene slotje voor de url. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of via post verstuurd naar:

 

HepNed

Geert Grooteplein Zuid 8

6525 GA Nijmegen